ŽivilėNuo vasario 06 d. Azijos studijų centre praktiką atlieka Vilniaus Universiteto Orientalistikos centro ketvirto kurso japonologijos bakalaurantė Živilė Jomantaitė. Ji čia praktikuosis beveik du mėnesius, iki kovo pabaigos.

Praktikos metu Živilė padės centro darbuotojams administracijoje, dėstyme, kitose veiklose, dalyvaus centro posėdžiuose ir priimant sprendimus. Pagrindinė jos atsakomybės sritis praktikos metu bus internetinės svetainės „Azijos studijos Lietuvoje“ turinio kūrimas ir koordinavimas.

Ši svetainė, kuri sudaro dalį šių metų ASC projekto „Japonologija Lietuvos orientalistikoje: istorija ir dabartis“, numatoma kaip pagrindinė Lietuvos Azijos studijų (orientalistikos) duomenų bazė-archyvas, sutalpinsianti informaciją apie Lietuvoje kuriančius ir kūrusius mokslininkus bei vertėjus, parašytas ir išverstas knygas, veikiančias institucijas, knygų ir meno dirbinių kolekcijas.