Praėjusią savaitę Azijos studijų centro darbuotojas dr. Linas Didvalis kaip vizituojantis dėstytojas lankėsi Vasedos universitete (Tokijas, Japonija). Vizitas buvo vykdomas Erasmus+ darbuotojų mobilumo programos pagrindu ir susidėjo iš paskaitų Vasedos universiteto studentams bei susitikimų su akademiniu universiteto personalu. Paskaitų metu studentai galėjo susipažinti su Europos ir Japonijos santykių (teikiant nemažą dėmesį ir Lietuvos atvejui) istorija bei šiuolaikiniais ypatumais. Dalies paskaitų metu taip pat buvo nagrinėjama dabartinė Kinijos užsienio politika, kuri aktuali tiek Japonijai, tiek Europai. Vizitas taip pat leido susitikti su universiteto atstovais ir aptarti bendradarbiavimą, kuris sėkmingai plėtojamas jau nuo 2001 metų.

Pasinaudodamas galimybe, dr. Didvalis taip pat Tokijuje susitiko su dviejų kitų universitetų atstovais: Tarptautinio krikščioniškojo universiteto (ICU), kuris yra vienas seniausių VDU partnerių Japonijoje (sutartis pasirašyta 1998 metais) ir Tojo universiteto, su kuriuo bendradarbiaujama nuo 2016 metų. Abu susitikimai leido apsikeisti naujomis idėjomis kaip sutvirtinti ir išplėsti bendradarbiavimą studijų ir mokslo srityse.