VDU tarptautinių ryšių departamentas kviečia visus universiteto studentus dalyvauti konkurse studijų mainams į ne ES šalis pagal Erasmus+ arba VDU dvišalių mainų programas.

Studentai, norintys dalyvauti konkurse, el. atrankos anketą (Application form for non-EU exchange studies (bilateral and Erasmus+ exchange)) turi pateikti iki 2018 m. spalio 1 d.

Atrankos kriterijai:

  • studijų/ tyrimų plano užsienio Aukštojo mokslo institucijose ir studijų programos VDU suderinamumas;
  • studento motyvacija;
  • dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai (VDU mobilumo stipendijai gauti vidurkis turi būti ne žemesnis nei 8,0);
  • geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios[1].

Atrinktiems studentams skiriama Erasmus+ arba VDU mobilumo stipendija.

Studentai iki spalio 8 d. el. paštu bus asmeniškai informuojami apie pirmo atrankos etapo rezultatus bei kvietimą atvykti antrajam atrankos etapui – pokalbiui su atrankos komisija.

Daugiau informacijos apieErasmus+ studijas:

VDU internetinėje svetainėje;

Susisiekus su programos koordinatore:
Tarptautinių ryšių departamentas
Eglė Januškevičienė
El. paštas: egle.januskeviciene@vdu.lt

Tel. nr.: 8 37 327 981

Daugiau informacijos apieVDU dvišalių mainų studijas:

VDU internetinėje svetainėje

Susisiekus su programos koordinatoriumi
Tarptautinių ryšių departamentas
Vaidas Dačiola
El. paštas: vaidas.daciola@vdu.lt
Tel. nr.: 8 37 327 981