International Journal of Area Studies (IJAS) yra tarptautinis atvirai prieinamas mokslinis recenzuojamas žurnalas, skirtas regioninėms studijoms iš humanitarinių ir socialinių mokslų perspektyvos. Tai – pusmetinis žurnalas, leidžiamas kasmet kovo ir spalio mėnesiais. Vienas jo numeris per metus yra skirtas konkrečiam regionui (Artimiesiems Rytams, Pietų Azijai, Rytų Azijai, Užsacharo Afrikai ir Šiaurės Europai), o kitas formuojamas trans-regioniniu principu.

Leidžiamas nuo: 2006 kaip „Regioninės studijos“. Pakeitė pavadinimą 2013 m.
ISSN: 2029–2074 ([Nr.] 3–)
ISBN: 9955121432 [Nr.] 1; 9789955121893 [Nr.] 2
Adresas: Gedimino g. 44, 44240 Kaunas, Lithuania
Tel/fax: +370-37-206 709
El. pašto adresas: ijas@pmdf.vdu.lt

Senesni žurnalo numeriai yra laikomi VDU Bibliotekoje, Sugiharos namų skaitykloje.

Plačiau apie leidinį – angliškai

Žurnalo „Regioninės studijos“ (2006-2013) numeriai

7. Representation of Japanese Popular Culture in Europe7

Šis leidinys atkreipia dėmesį į Japonijos populiariosios kultūros priėmimą Europoje. Tarpdisciplininiu požiūriu tai galima laikyti vienu svarbiausių Japonijos įvaizdžio konstravimo faktorių siekiant ištirti kaip Japonijos įvaizdžiai buvo konstruojami bei vystomi analizuojant Japonijos populiariosios kultūros priėmimą Europoje, atsižvelgiant į tai ar jie buvo nuoseklūs prieš ir po Japonijos populiariosios kultūros bumo Europoje.

Patvirtinta: 2013 m. kovą.

Puslapių skaičius: 163.

Rėmėjas: Japonijos fondas.

6. The Development of „Japan“ in the WestRedaktorius: Dr. K. Koma. Straipsniai šiame leidinyje diachroniniu požiūriu nagrinėja Japonijos įvaizdžio konstravimą ir vystymąsi skirtingose Vakarų valstybėse.

Patvirtinta: 2012 m. kovą.

Puslapių skaičius: 132.

Rėmėjas: Japonijos fondas.

Įvadas ir turinys

5. Baltic region : past and new challengesStraipsniai šiame leidinyje nagrinėja Lietuvos, Latvijos ir Estijos problemas pasitelkiant atvejo studiją arba lyginamąją analizę. Autoriai analizuoja pilietybės ir pilietinės visuomenės formas, tautinių mažumų problemas, jų įvaizdžius ir migracijos aspektus. Šiame numeryje taip pat nagrinėjami žmogaus teisių klausimai, 1960-ųjų Estijos kino ypatumai ir ryšių su visuomene funkcijos universitetų valdyme.

Patvirtinta: 2011.

Puslapių skaičius: 130.

Įvadas ir turinys.

4. Japan as Images. Crossing Viewpoints of Europe and Japanregionines 4 priekinis

Redaktorius: Dr. K.Koma. Šio numerio tarpdiscipliniai  ir tarptautiniai straipsniai nagrinėja Japonijos įvaizdžius iš europietiškos ir japoniškos perspektyvų. Straipsniuose pažymima, kad viena vertus Japonijos įvaizdžiai nėra paprasti, tačiau sudėtingi, sukonstruoti istorinių Japonijos aprašymų, kita vertus, nagrinėjama galimybė įvaizdžius analizuoti remiantis skirtingais požiūriais.

Patvirtinta: 2010 kovą.

Puslapių skaičius: 212.

Rėmėjas: Japonijos fondas.

Turinys

Santraukos

3. Contemporary Japan from European Perspectiveregionines3

Redaktorius: Dr. K. Koma. Straipsniai šiame numeryje nagrinėja skirtingus šiuolaikinės Japonijos suvokimo aspektus Europos valstybėse. Straipsniuose dėmesys atkreipiamas į Europos perspektyvas apie šiuolaikinė Japonijos visuomenę, politiką, lytį, kultūrą bei Japonijos įvaizdžio kūrimo patikimumo problemas kai kuriose Europos šalyse.

Patvirtinta: 2009 m. balandį.

Puslapių skaičius: 198.

Rėmėjas: Tošibos fondas.

Turinys

Santraukos

2. Language, Diversity and Integration in the Enlarged EU. Challenges and Opportunitiesregionines_studijos2

Redaktorius: Prof. Dr. I. Savickienė. Šis leidinys yra konferencijos „Kalba, įvairovė ir integracija išsiplėtusioje ES: iššūkiai ir galimybės“ rezultatas. Jis nagrinėja tokias problemas kaip: kokia yra lakbos, įvairovės ir integracijos sąveika po ES plėtros? Ar pasikeitė kalbos vaidmuo praktikose susijusiose su etniškumu, tautybe ir pilietybe? Kaip vyraujančios ideologijos susijusios su kultūriniais ir lingvistiniais skirtumais atsispindi viešajame diskurse? Kokį vaidmenį atlieka kalba edukacinėje aplinkoje? Kokias pasekmes turi ES plėtra kalbai ir integracijai?

Patvirtinta: 2006 m. gruodį.

Puslapių skaičius: 268.

Rėmėjas: LR Švietimo ir mokslo ministerija.

1. Baltijos ir Rytų Azijos regionų studijos: Naujieji transnacionaliniai iššūkiai ir Rytų patirtisregionines_studijos1Edited by Prof. Dr. I. Savickienė  This volume presents two geographically different regions, while focusing on ethnical changes, new challenges that currently arise in the Baltic Sea region. The volume looks at the geographically separated region – East Asia, which thinks in different categories and faces different challenges. The aspect of mutual cognition, communication possibilities and specifics are also being analyzed.

Patvirtinta: 2006 m. liepą.

Puslapių skaičius: 216.

Turinys