International Journal of Area Studies (IJAS) yra tarptautinis atvirai prieinamas mokslinis recenzuojamas žurnalas, skirtas regioninėms studijoms iš humanitarinių ir socialinių mokslų perspektyvos. Tai – pusmetinis žurnalas, leidžiamas kasmet kovo ir spalio mėnesiais. Vienas jo numeris per metus yra skirtas konkrečiam regionui (Artimiesiems Rytams, Pietų Azijai, Rytų Azijai, Užsacharo Afrikai ir Šiaurės Europai), o kitas formuojamas trans-regioniniu principu.

Leidžiamas nuo: 2006 kaip „Regioninės studijos“. Pakeitė pavadinimą 2013 m.
ISSN: 2029–2074 ([Nr.] 3–)
ISBN: 9955121432 [Nr.] 1; 9789955121893 [Nr.] 2
Adresas: Gedimino g. 44, 44240 Kaunas, Lithuania
Tel/fax: +370-37-206 709
El. pašto adresas: ijas@pmdf.vdu.lt

Senesni žurnalo numeriai yra laikomi VDU Bibliotekoje, Sugiharos namų skaitykloje.

Plačiau apie leidinį – angliškai