Baltijos Azijos studijų aljansas (Baltic Alliance for Asian Studies, BAAS) kviečia magistrantūros ir doktorantūros studentus teikti pasiūlymus plakatų (A1 formato) pristatymams ketvirtosios tarptautinės aljanso konferencijos metu, kuri vyks Vytauto Didžiojo universitete 2020 m. kovo 5–7 dienomis.

Plakatuose studentai turės progą pristatyti savo tiriamą temą, padiskutuoti ja su kitais konferencijos dalyviais, gauti naudingų pastabų ir vertingos dalyvavimo tarptautinėje konferencijoje patirties. BAAS konferencija neapsiriboja viena prieiga bei skatina teikti pasiūlymus plakatų pristatymui įvairiose humanitarinių bei socialinių mokslų srityse: antropologija, etnologija, istorija, lingvistika, sociologija, ekonomika, politikos mokslai ir t.t. Plakatų pristatymai vyks anglų kalba.

Plakatų pristatymas vyks tokia tvarka: a) plakatų autoriai trumpai prisistato ir papasakoja apie savo tyrimą (2-3 min.); b) konferencijos dalyviai ir klausytojai gali prieiti prie plakato, geriau susipažinti su tyrimo turiniu ir užduoti klausimų plakato autoriui.

Plakatų pranešimų pasiūlymų laukiame iki 2020 m. vasario 1 d. el. paštu: conference.asc@vdu.lt 

Pasiūlymo teikimo forma.