Vytauto Didžiojo universitete Rytų Azijos tyrimai atliekami ir doktorantūros lygmenyje. Čia pateikiamas esamų doktorantūros studentų sąrašas:

Dokt. Murad Asgarov

Vadovas: Prof. Dr. Gintautas Mažeikis

Disertacijos tema: Išmanioji diplomatija ir propaganda Kazachstane (įskaitant ryšius su Pietų Korėja)

El.paštas: murad.asgarov@vdu.lt

Dokt. Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė

Vadovas: Prof. Dr. Artūras Tereškinas

Disertacijos tema: Kūno išraiška vyriškumo tapatybės formavime jaunų dirbančių japonų tarpe

El.paštas: kristina.barancovaite-skindaraviciene@vdu.lt

Dokt. Karolė Miuller

Vadovas: Doc. Dr. Linas Didvalis

Disertacijos tema: XX a. okupacinių traumuojančių patirčių vaizdavimas ir kolektyvinės atminties formavimas Pietų Korėjos ir Lietuvos švietime

El.paštas: karole.miuller@vdu.lt

Dokt. Mantas Macikas

Vadovas: Doc. Dr. Ignas Kalpokas

Disertacijos tema: Aštrioji galia ir valstybės įvaizdžio strategija Kinijos užsienio politikoje

El. paštas: mantas.macikas@vdu.lt