Taivano centras, įkurtas 2013 m. kovo mėn., yra su Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centru susijusi organizacija, užsiimanti akademine ir kultūrine šviečiamąja veikla.

Pagrindiniai centro siekiai

Skatinti žinių apie Taivano kultūrą bei visuomenę sklaidą Lietuvoje organizuojant akademinius, švietimo ir kultūrinius renginius: konferencijas, simpoziumus, viešas paskaitas, vasaros mokyklas, parodas, koncertus, ir t.t.

Vykdyti tyrimus Taivano studijų srityje bendradarbiaujant su užsienio akademinėmis institucijomis, inicijuojant jungtinius projektus bei dalyvaujant juose.

Stiprinti akademinius ryšius tarp VDU ir Taivano mokslo institucijų.

Kaupti ir plėsti knygų skaičių apie Taivano istoriją, kultūrą, visuomenė sistemą, politiką, ekonomiką ir kitas tematikas Azijos knygų erdvėje (AKE).

Kontaktai

Taivano centro veiklą koordinuoja Simona Kumpė.

Taivano centras (VDU Azijos studijų centras)
V. Putvinskio g. 23-418, Kaunas 44243, Lietuva
Tel.: 8-37-331323
El. pašto adresas:simona.vasilevskyte@vdu.lt

Partneriai

Vykdant centro veiklą artimai bendradarbiaujama su Nacionaliniu Chengchi universitetu (National Chengchi University) Taipėjuje ir Taipėjaus misija Latvijos Respublikoje.