626px-Asia_terrain2014 m. gegužės 28 d. Gedimino g. 44, 301 aud. įvyko Rytų Azijos regiono studijų programos magistrantų darbų vieši gynimai. Darbus sėkmingai apsigynė visi gynimuose dalyvavę magistrantai:

  • Lukas Čeponis, Nacionalinis saugumas transnacionalinių grėsmių kontekste: Japonijos kibernetinių grėsmių atvejis (ang. National security in the Context of Transnational Threats: Case of Cybernetic Threats in Japanpower: a study of economic factors);
  • Dainius Remeikis, Strateginis skirtingų bendrųjų gėrybių vaidmuo iššūkių diktatūroje laikotarpiu. Kinijos atvejo analizė (ang. Strategic use of various Public Goods by challenged Dictators. The Case of China);
  • Elena Visockytė, Japonijos įvaizdis Lietuvoje: 1918 – 1940 m. lietuviškų laikraščių analizė (ang. Image of Japan in Lithuania: Analysis of Lithuanian Newspapers 1918 – 1940);
  • Agnė Zabulionytė, Konfucianizmo idėjų transformacijos Kinijos šeimos politikoje XX a. antroje pusėje (ang. The transformations of Confucian ideas in Chinese family politics in the second half of the 20th century).

Sveikinimai šeštajai RARS programos laidai!