220x133-1422619473178Švietimo mainų paramos fondas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės kultūrinio bendradarbiavimo sutartimi bei Kinijos stipendijų tarybos pasiūlymu skelbia konkursą 25 stipendijoms dalinėms studijoms, mokslinėms stažuotėms Kinijos Liaudies Respublikos mokslo ir studijų institucijose.

Galimas dalinių studijų, mokslinių stažuočių laikotarpis: 2015–2016 mokslo metai (rudens ir pavasario semestras).

Trukmė: 5 arba 10 mėnesių (t.y. 1 arba 2 semestrai)

Paraiškas stipendijoms gauti gali teikti Lietuvos Respublikos piliečiai:

Dalinėms studijoms: Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – MSI) visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros bei doktorantūros studijų studentai.
Mokslinėms stažuotėms: Lietuvos MSI doktorantai, universitetų ir kolegijų dėstytojai, mokslo darbuotojai bei valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai, mokslo darbuotojai ir tyrėjai, kuriems šios pareigos yra pagrindinė darbovietė.

Daugiau informacijos galite rasti švietimo mainų paramos fondo puslapyje.