Azijos studijų centras kviečia studentus tiek iš Lietuvos, tiek ir iš kitų šalių teikti paraiškas stojimui į Rytų Azijos studijų magistro programą. Paraiškos priimamos iki birželio 26 dienos, visą reikalingą informaciją apie dokumentų pateikimą galima rasti VDU puslapyje. Šiais metais stojantieji į magistrantūros studijas gali pateikti prašymą ir internetu. Konkursinis balas šiais metais bus skaičiuojamas pagal formulę K = 0,4A + 0,3C + 0,3D, kur A – bakalauro diplomo priedėlio visų egzaminų pažymių aritmetinis vidurkis; C – bakalauro baigiamojo darbo pažymys; D – motyvacinis laiškas (anglų k.).

Rytų Azijos regiono studijų magistrantūros programa buvo pradėta vykdyti 2007 m. rudenį Regionistikos katedros (Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas) pastangomis. Tai pirmoji ir vienintelė magistrantūros programa Lietuvoje ir Baltijos šalyse, kurioje studentai gali mokytis apie Rytų Azijos šiuolaikinę politiką ir visuomenę anglų kalba. Šia kalba taip pat rašomi tiriamieji darbai ir magistro darbas.

Programoje didžiausias dėmesys skiriamas šiuolaikinės Rytų Azijos politikos, tarptautinių santykių, ekonomikos procesams, žinoma, neužmirštant religijos, tapatybės, kultūros faktorių. Programa papildyta socialinių mokslų teorijos bei metodologijos kursu. Nuo 2015 metų Rytų Azijos kalbų mokymasis programoje yra nebeprivalomas, tačiau studentai turės galimybę išnaudoti kreditus mokytis joms. Be anksčiau programoje dėsčiusių dėstytojų, tokių kaip dr. V. Vobolevičius, dr. I. Karpavičiūtė, į dėstytojų komandą įsijungs prof. E. Račius, dr. J.D. Mininger, prof. M. Ališauskienė, dr. L. Didvalis, doc. dr. K. Juraitė ir kt.

Kaip ir anksčiau, į EARS programą bus priimami socialinių ar humanitarinių mokslų bakalauro studijas baigę studentai. Kad turėtų programai reikalingas pradines kvalifikacijas, dauguma jų pirmaisiais studijų metais turės papildomai išklausyti išlyginamuosius dalykus. Kaip ir anksčiau, motyvuoti ir gerai besimokantys studentai bus skatinami bent vieną studijų semestrą praleisti partneriniame Rytų Azijos universitete.

Visais iškilusiais klausimais galite kreiptis el. paštu L.Didvalis@pmdf.vdu.lt arba skambinti tel. +370 37 331323.