Šį rugsėjį Azijos studijų centras pradėjo bendradarbiavimą tyrimų srityje su Kinijos ambasada Lietuvoje. Ambasados prašymu, ASC parengė ataskaitą apie artėjančius rinkimus į Seimą ir analizavo, kaip įvairūs rinkimų rezultatų scenarijai galėtų įtakoti Kinijos ir Lietuvos bendradarbiavimą. Tikimės, kad šie užmegzti ryšiai tarp Centro ir Ambasados bus ateityje toliau aktyviai plėtojami.

ASC nuolat vykdo tyrimus apie Japoniją, Korėją, Kiniją ir bendrą situaciją Rytų Azijos regione. Centras įsitraukia ir į MTEP veiklas, užsakytas institucijų ar kompanijų, kurios plėtoja ryšius tarp Lietuvos ir Rytų Azijos valstybių: Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos, Japonijos ambasados Lietuvoje ir kitų.