Šią savaitę buvo gautas oficialus Rytų Azijos regiono studijų magistrantūros programos įvertinimas, kurį parengė tarptautinė ekspertų komisija. Šiame vertinime programai pateiktos itin palankios išvados: aukštus vertinimus gavo visos sritys, pradedant programos tikslais ir studijų procesu bei baigiant dėstytojų kvalifikacija ir materialine baze. Atsižvelgiant į tai, programa buvo akredituota ilgiausiam galimam laikotarpiui – net 6 metams.

Ataskaitoje ekspertai taip pat pateikė pasiūlymų, kaip toliau gerinti programos kokybę. Programos komitetas apsvarstys visus pasiūlymus ir sieks toliau išlaikyti aukštą Rytų Azijos studijų lygį Vytauto Didžiojo universitete.

Pernai metais buvo vykdomas išsamus tiek vidinis, tiek išorinis magistro programos vertinimas, kurį koordinavo Studijų kokybės vertinimo centras ir specialus savianalizės komitetas. Pastarąjį sudarė dėstytojų, studentų, socialinių partnerių ir kitų su programa susijusių grupių atstovai. Vienas svarbiausių vertinimo etapų buvo pernai lapkričio mėnesį įvykęs nepriklausomų ekspertų grupės vizitas, kurio metu buvo vertinami įvairūs studijų programos aspektai.

Studijų kokybės vertinimo centras reguliariai atlieka visų studijų programų vertinimus ir suteikia akreditaciją iki 6 metų, taip parodant kaip gerai programa atitinka visus iškeltus kokybės kriterijus. Programos, kuriose bent viena sritis įvertinama kaip „nepatenkinama“, yra neakredituojamos.