VDU Azijos studijų centras šį mėnesį sėkmingai užbaigė projektą, kurio tikslas japonų kalbos vadovėlio gidams kūrimas. Vadovėlyje „Vienas vienas… キコエマスカ“ pateikiama medžiaga pokalbiams leidžia įgyti reikalingų bendravimo įgūdžių bei žinių reikalingų turizmo sektoriuje Lietuvoje. Tai pirmasis japonų kalbos vadovėlis orientuotas į gidavimą Lietuvoje.

Augant į Lietuvą atvykstančių turistų iš Japonijos skaičiui, kartu auga ir japoniškai kalbančių gidų poreikis. Šiuo metu egzistuojantys du japonų-lietuvių kalbų žodynai, ypač internetinis jishokun.lt, yra labai naudingi lietuviams, dirbantiems su turistų grupėmis. Tačiau žodynai ne visada suteikia visą reikiamą informaciją, ypač kalbant apie mandagiosios kalbos išsireiškimus, mandagius prašymus, pasiūlymus ir pan. – visa tai, ko nei vienas gidas neišvengia savo darbe. Norėdami papildyti esamą mokymosi medžiagą, autoriai pristato pokalbių vadovėlį, skirtą pradedantiesiems ar būsimiems gidams japonų kalba. Jis sukurtas tam, kad suteiktų būtinų kalbos žinių bendraujant su turistais.

Projektas trukęs 2020-05-01 – 2021-03-31 gavo finansavimą iš Japonijos Fondo ir buvo vykdomas bendradarbiaujant su Masaryk universiteto (Čekija) Filologijos fakulteto Japonų kalbos katedros atstove Miki Udržalová. Šiam projektui vadovavo VDU japonų kalbos dėstytoja Kayako Takagi.

Vadovėlį rasite čia.