Azijos studijų centras kviečia mokslininkus, studentus ir plačiąją visuomenę į tarptautinę akademinę konferenciją, skirtą Baltijos ir Rytų Azijos regiono šalių istorinių ir šiuolaikinių ryšių tyrimams. Renginys vyks mišriu formatu (dalyvauti galima tiek nuotoliniu būdu, tiek gyvai; visi pranešimai bus transliuojami internetu) 2022 m. kovo 4-5 d. 313/103 a., Putvinskio g. 23, Kaune arba internetu per MS Teams platformą. Pristatymai vyks anglų k.

Konferencijos programa (PDF formatu)

Konferenciją įkvėpė Baltijos ir Rytų Azijos šalių santykius žyminčios sukaktys. 100 metų jubiliejus susijęs su 1921 m. Japonijos išreikštu Estijos ir Latvijos de jure pripažinimu, o 1922 m. – Lietuvos. Kinijos Respublika tą patį padarė 1923 m. Diplomatinių santykių pradžia paskatino įvairiapusį bendradarbiavimą tarp šių dviejų geografiškai tolimų regionų. Deja, sovietų okupacija ir Šaltojo karo įtampos daugelį ryšių pristabdė beveik pusei amžiaus, o sąlygos viską atnaujinti susidarė tik paskutiniajame XX a. dešimtmetyje. Tai žymi dar vieną sukaktį – 30 metų nuo diplomatinių santykių atkūrimo 1991 m.

Šios sukaktys skatina istorikus ir kitų sričių mokslininkus apmąstyti praeitį ir pateikti įžvalgų, kurios galėtų padėti kurti stipresnį tarpregioninį bendradarbiavimą ateityje. Konferencija siekia prisidėti prie šio tikslo, skatindama tyrimus ir dalijimąsi esamomis žiniomis.

FB renginys: https://www.facebook.com/events/642136990426373