suntory logoVDU Azijos studijų centro laimėto ir koordinuojamo projekto „Lyginamasis Japonijos ir Korėjos populiariosios kultūros suvokimo Europoje tyrimas“ (Comparative Research of the Reception of Japanese and Korean Popular Culture in Europe) (rėmėjas – Suntory Foundation) viešas dalyvių susitikimas vyks 2011 m. gruodžio 13 d. Prancūzijos sostinėje Paryžiuje. Jame projekto dalyviai pristatys ir diskutuos savo individualių tyrimų eigą, aptars bendrą problematiką bei hipotezes ir pasiruoš kitų metų leidiniui.

Dalyvius Paryžiuje mielai sutiko priimti Institute National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) docentas Dr. Jean-Michel Butel, kuris minėtoje institucijoje vadovauja tyrimų apie Japoniją klasteriui. Jungtinio tyrimų projekto dalyviai yra prof. S. Formanek (Vienos universitetas), prof. T. Kitamura (Osakos universitetas, Japonija), prof. S. Li (Pusano nacionalinis universitetas, Korėja), doc. N. Onohara (Hiogo universitetas, Japonija), doc. J. Hyun (Sogango universitetas, Korėja), dr. K. Koma (VDU), dr. A. Zykas (VDU).