IMG_38022014 m. vasarą Azijos studijų centro mokslo darbuotojas Aurelijus Zykas atliko Japonijos fondo finansuojamą stažuotę Tokijuje. Stažuotės metu jis rinko naujausią medžiagą, susijusią su Japonijos viešosios diplomatijos pokyčiais per pastaruosius 5 metus, tyrė strateginius dokumentus, ėmė interviu iš Japonijos viešosios diplomatijos sprendimų priėmėjų Japonijos vyriausybėje.

Stažuotės metu surinktus duomenis mokslininkas planuoja panaudoti savo šiuo metu anglų kalba rašomoje mokslinėje knygoje apie Japonijos viešąją diplomatiją XXI a.

Japonijos fondas, įkurtas 1972 m., yra svarbiausia Japonijos kultūrinės diplomatijos institucija, skatinanti Japonijos kultūrinių ir intelektualinių mainų sklaidą visame pasaulyje. Pernai tokio tipo stažuotę atliko kita ASC mokslo darbuotoja, Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė, tyrinėjanti japonų vyriškos tapatybės konstravimo patirtis sukūrus šeimą ir tapus atsakingais visuomenės nariais.