Daiva photoASC jaunesnioji mokslo darbuotoja Daiva Repečkaitė kovo 8-16 dienomis dalyvaus organizacijos Minority Rights Group rengiamuose mokymuose apie etninių mažumų padėtį Tailande. Mokymų dalyviai turės galimybę susipažinti su etninių mažumų organizacijų aktyvistais, aptarti nacionaliniuose parkuose ir kitose saugomose teritorijose gyvenančių mažumų padėtį. Po mokymų kelios dienos (kovo 17-23) bus skirtos savarankiškam tyrimui.