Azijos studijų centras buvo išrinktas kaip vienas iš laimėtojų Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos organizuotame atvirame konkurse dėl projekto „Lietuvos įsitinklinimo ES skatinimas“ įgyvendinimo. ASC darbuotojai Aurelijus Zykas ir Linas Didvalis, kartu su keturiais kitų institucijų ekspertais, projekto rėmuose vykdys tyrimą apie perspektyviausias bendradarbiavimo sritis Lietuvos įsitraukimui į ES–ASEAN dialogą“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.