Praėjusią savaitę VDU lektorius ir Azijos studijų centro vyriausiasis koordinatorius dr. Linas Didvalis kaip vizituojantis dėstytojas lankėsi Lenkijos Torūnės mieste esančiame Mikalojaus Koperniko universitete (UMK). Vizito metu buvo susipažinta su universitete vykdomomis Azijos studijomis, susitikta su administraciniu bei akademiniu personalu, dėstomas Japonijos politinės sistemos įvadas studentams, apsilankyta Ketvirtajame Azijos kongrese. Nors Azijos studijos UMK siūlo ribotas galimybes studentų mainams dėl mažo anglų kalbą dėstomų dalykų skaičiaus, buvo nutarta aktyvinti dėstytojų mainus, taip išnaudojant geriausiai išvystytas Azijos studijų sritis abiejuose universitetuose.

Vizitas buvo vykdomas ERASMUS+ dėstytojų mobilumo programos pagrindu.