Tarptautinių ryšių departamentas kviečia visus universiteto studentus pasinaudoti galimybe įgyti tarptautinės studijų patirties išvykstant studijoms į Erasmus+ šalių partnerių Mokslo ir studijų institucijas (MSI).

Studentai, norintys dalyvauti konkurse, el. atrankos anketą turi pateikti iki 2018 m. kovo 8 d.

Atrankos kriterijai:
• studijų/ tyrimų plano užsienio MSI ir studijų programos VDU suderinamumas;
• studento motyvacija;
• dviejų paskutinių semestrų mokymosi rezultatai;
• geros užsienio kalbos, kuria bus klausomi dalykai, žinios2.

Atrinktiems studentams skiriama stipendija. 

Studentai iki kovo 13 d. el. paštu bus asmeniškai informuojami apie pirmo atrankos etapo rezultatus bei kvietimą atvykti antrajam atrankos etapui – pokalbiui su atrankos komisija.

Daugiau informacijos apie Erasmus+ mainų studijas šalių partnerių MSI:
• VDU internetinėje svetainėje
• Susisiekus su programos koordinatore
Tarptautinių ryšių departamentas
Eglė Januškevičienė
El. paštas: egle.januskeviciene@vdu.lt
Tel. nr.: 8 37 327 981 1