Šią savaitę sulaukėme pranešimo dėl Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų (RASK) bakalauro programos vertinimo, parengto tarptautinės ekspertų komisijos. Vertinimas pateikė palankias išvadas – visos programos sritys gavo aukštus įvertinimus, įskaitant programos tikslus, studijų procesą, dėstytojų kvalifikaciją bei universiteto materialinę bazę. Atsižvelgiant į tai RASK programa buvo akredituota ilgiausiam galimam laikotarpiui – 7 metams.

Ataskaitoje ekspertai pristatė ir rekomendacijas, kaip toliau gerinti studijų programos kokybę. Programos komitetas apsvarstys visus pasiūlymus ir aktyviai sieks išlaikyti aukštą Rytų Azijos studijų lygį Vytauto Didžiojo universitete.

Galutinis programos vertinimas yra ilgo proceso, trukusio visus metus, rezultatas. Koordinuojant Studijų kokybės vertinimo centrui ir sudarytam specialiam savianalizės komitetui, 2020 m. pirmoje pusėje buvo vykdomas išsamus vidinis ir išorinis bakalauro programos vertinimas, ruošiama ataskaita. Į komitetą buvo įtraukti programos dėstytojai, studentai, socialiniai partneriai ir kitos su RASK programa susijusios grupės. Ataskaita rudens pradžioje buvo perduota užsienio ekspertų grupei, kuri lapkričio mėnesį lankėsi VDU (dėl COVID-19 situacijos vizitas vyko nuotoliniu būdu) ir susitikusi su visais studijų programos dalininkais galėjo įsitikinti programos kokybe.

Studijų kokybės vertinimo centras reguliariai atlieka visų Lietuvos aukštosios mokyklose siūlomų studijų programų vertinimus. Programai suteikus maksimalaus ilgio akreditaciją parodoma, kad programa puikiai išpildo keliamus kokybės kriterijus. Tai leidžia ne tik programos vykdytojams įvertinti savo darbą, bet yra ir teigiamas signalas kokybiškų studijų ieškantiems abiturientams.