Rytų Azijos regiono studijų magistrantūros programa (EARS) yra pirmoji ir vienintelė magistrantūros programa Lietuvoje ir Baltijos šalyse, kurioje studentai gali mokytis apie Rytų Azijos šiuolaikinę politiką ir visuomenę anglų kalba. Programa vykdoma nuo 2007 metų ir konstruojama tarpdisciplininiu / multidisciplininiu regioninių žinių pagrindu. Nors pagrindinis dėmesys koncentruojamas į Rytų Azijos šalių (Japonijos, Kinijos, Korėjos) politinius, ekonominius ir socialinius aspektus, studentams taip pat suteikiama galimybė įgyti žinių apie regiono istoriją, tradicijas, kalbas. 2015 m. programa papildyta teorijos bei metodologijos kursu. Rytų Azijos kalbų mokymasis programoje yra neprivalomas, tačiau studentai turės galimybę išnaudoti kreditus mokytis joms. Baigusieji programą studentai įgyja socialinių mokslų (politikos mokslų krypties) magistro laipsnį. Kodėl verta rinktis EARS:

 • baigusieji Rytų Azijos studijų bakalauro programą gali sustiprinti savo specializaciją ir papildyti ją žiniomis apie šiuolaikinę Kinijos, Japonijos ir Korėjos politiką, visuomenę, regiono tarptautinius santykius;
 • baigusieji politikos mokslų bakalauro programas turi galimybę politologijos žinias pakreipti regionistikos studijų kryptimi, išsamiau įsigilinti į Rytų Azijos regiono ypatumus;
 • geriausiai besimokantiems studentams suteikiamos galimybės vieną ar du semestrus studijuoti vienuose geriausių Rytų Azijos universitetų – VDU turi sutartis su beveik 50 universitetų Japonijoje, Pietų Korėjoje, Kinijoje ir Taivane, galima pretenduoti į šių šalių valstybines, privačių fondų arba VDU stipendijas;
 • programa yra sutelkusi profesionalią dėstytojų komandą, kuri siekia ugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius orientuotis Rytų Azijos regiono politiniuose, ekonominiuose bei kultūriniuose procesuose, mokančius išgryninti specifinius regioninius bruožus, sugebančius analizuoti pasaulio įvykius ir pritaikyti tą patirtį Lietuvai, išmanančius Rytų Azijos regiono bendravimo ypatumus;
 • programos absolventai gali dirbti Lietuvos diplomatinėse struktūrose, Lietuvos diplomatinėse struktūrose, ES institucijose, Rytų Azijos valstybių diplomatinėse struktūrose Lietuvoje, ūkio subjektuose, mokslo ir studijų institucijose, nevyriausybinėse organizacijos, tęsti studijas socialinių mokslų doktorantūros programose.

Studijų programos komitetas

Studijų programos komitetas rūpinasi sėkmingu programos vykdymu, sprendžia strateginius su programa susijusius klausimus. Šiuo metu studijų programos komitetą sudaro:

 1. Dr. Linas Didvalis (komiteto pirmininkas)
 2. Doc. Dr. Aurelijus Zykas (Kultūrų studijų katedra)
 3. Doc. Dr. Vincentas Vobolevičius (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas)
 4. Dr. Ieva Karpavičiūtė (VDU, PMDF, Regionistikos katedra)
 5. Vaida Tumosaitė (absolventų atstovė)
 6. Justina Razumaitė (socialinė partnerė), LR Užsienio reikalų ministerijos Lotynų Amerikos, Azijos ir Okeanijos skyriaus atašė
 7. Romas Erminas (antro kurso atstovas)

Papildoma informacija

Stojimai į Rytų Azijos studijų programą vyksta kasmet iki birželio mėnesio pabaigos elektroninėje sistemoje (išsamesnė informacija). Į programą priimami visi I-ąją studijų pakopą (bakalauro studijas) pabaigę studentai, prioritetą suteikiant socialinių ir humanitarinių mokslų bakalaurams. Konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę.

Kasmet studentai gali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas. Stojantiesiems į nefinansuojamas vietas, numatoma studijų kaina metams 2900 € (kiekvienais metais ji šiek tiek keičiasi). Stojantiems į Rytų Azijos regiono studijų programą, papildoma studijų programa sudaroma tiems, kurie ateina ne iš politikos mokslų arba kultūrų studijų krypčių programų ir nėra išklausę įvadinių politikos mokslų kursų. Už papildomosios studijų programos dalykus reikia mokėti 50% kiekvieno studijų dalyko kreditų apimties. Plačiau apie programą galite sužinoti VDU internetinėje svetainėje. Iškilus klausimams, kreipkitės į programos vadovą Liną Didvalį (el. paštas linas.didvalis@vdu.lt, tel. nr. 8 37 331323).

Magistrantantų apgintų darbų temos

Nuo programos įkūrimo EARS yra pabaigę 45 studentai:

 1. I-oji laida (2009 m.)
 2. II-oji laida (2010 m.)
 3. III-oji laida (2011 m.)
 4. IV-oji laida (2012 m.)
 5. V-oji laida (2013 m.)
 6. VI-oji laida (2014 m.)
 7. VII-oji laida (2015 m.)
 8. VIII-oji laida (2017 m.)
 9. IX-oji laida (2019 m.)