27321335324_1a2eaf1aa6_oRytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų (RASK) programa pradėta vykdyti 2012 m. rudenį Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūros studijų ir etnologijos katedroje ir jau tapo populiariausia bei didžiausia šio fakulteto programa.

4 metų trukmės bakalauro programoje dėmesys skiriamas Kinijos, Japonijos bei Korėjos istorijai, religijai, kultūrai, socialiniams aspektams. Gilinamasi į šių šalių kultūrinę specifiką bei per tūkstančius metų susiklosčiusias tradicijas. Studijų metu studentai turi galimybę gerai išmokti vieną regiono kalbą ir pramokti antrosios kalbos pagrindų.

Stipriai išaugus mainų su Rytų Azijos universitetais galimybėms, visi studentai jau nuo antrojo kurso skatinami studijų metu bent vienam semestrui išvažiuoti mainams į šias šalis, nuolat gerinamos galimybės suderinti partneriniuose universitetuose išklausytus dalykus su RASK programos dalykais. Programa yra tarp pačių tarptautiškiausių visame universitete: studijoms užsienyje į Rytų Azijos šalis išvažiuoja daugiau nei 30 procentų programos studentų.

Baigusieji programą studentai įgis humanitarinių mokslų srities regiono kultūros studijų bakalauro laipsnį.

Studijų programos komitetas

Studijų programos komitetas rūpinasi sėkmingu programos vykdymu, sprendžia strateginius su programa susijusius klausimus. Šiuo metu studijų programos komitetą sudaro:

 1. Dr. Linas Didvalis (komiteto pirmininkai)
 2. Doc. dr. Laimutė Anglickienė
 3. Dr. Giedrė Barkauskaitė
 4. Doc. dr. Aurelijus Zykas
 5. Eglė Petrauskaitė
 6. Lina Duobaitė (Kauno miesto savivaldybė)
 7. Laurita Abramavičiūtė (2020 m. įstojusiųjų studentų atstovė)
 8. Beatričė Černiūtė (2019 m. įstojusiųjų studentų atstovė)
 9. Laura Brazaitytė (2018 m. įstojusiųjų studentų atstovė)
 10. Almantas Vitkauskas (2017 m. įstojusiųjų studentų atstovas)

Papildoma informacija

Stojimai į Rytų Azijos studijų programą vyksta kasmet, nuo 2012 m. Į programą gali stoti vidurinį išsilavinimą turintieji asmenys.

Kasmet planuojama priimti dalį studentų į valstybės finansuojamas vietas. Nepatekusieji į valstybės finansuojamas vietas turės galimybę studijuoti mokamose vietose.

Plačiau apie programą galite sužinoti VDU internetinėje svetainėje. Iškilus klausimams, kreipkitės į programos administratorę Dianą Jovaišienę (el. paštas diana.jovaisiene@vdu.lt, tel. nr. (8 37) 327832)

Dažniausiai užduodami klausimai


Stojimas į programąKiek valstybės finansuojamų vietų yra skiriama šiai studijų programai?

Kiekvienais mokslo metais LR finansuoja geriausiai besimokančių studentų studijas. Finansuojamų vietų skaičius skiriasi nuo tų metų konkurso dydžio.

Kokie balai sudarys mano konkursinį balą?

Konkursinis balas stojant į Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų studijų programą yra skaičiuojamas pagal šiuos koeficientus: brandos egzaminai – lietuvių k. 0,2, istorija 0,4, egzaminas arba metinis pažymys – geografija / užsienio kalba / informacinės technologijos / matematika 0,2, bet kuris kitas dalykas 0,2. Abiturientams, neturintiems atitinkamo brandos egzamino ar metinio pažymio balo, toje vietoje yra skaičiuojamas 0 (nulis).

Koks yra mažiausias konkursinis balas, su kuriuo galėčiau įstoti į valstybės finansuojamą Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos studijų programos vietą?

Kiekvienais metais į aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studijų programas dokumentus pateikia įvairius brandos egzaminus laikiusieji ir skirtingus rezultatus gavusieji abiturientai. Konkursinis balas kinta priklausomai nuo stojančiųjų laikytų brandos egzaminų ir jų rezultatų. Stojantieji su aukštesniais balais abiturientai „pakelia“ konkursinį balą.

Perėjimas į programą ir gretutinė specialybėStudijuoju X universitete X studijų programoje ir norėčiau pereiti į VDU Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos studijų programą. Ką turėčiau daryti?

VDU Studijų reguliamine įtvirtinama, jog valstybės finansuojamų studijų studentams galima keisti tos pačios studijų srities programą po kiekvieno studijų semestro, bet ne anksčiau kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą, o savo lėšomis studijuojantiems studentams galima keisti studijų programą, keičiant studijų kryptį ir sritį po kiekvieno studijų semestro, bet ne anksčiau kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą.

Studentai, norintys keisti studijų programą, raštu kreipiasi į VDU HMF dekaną ne vėliau kaip likus 10 dienų iki naujo semestro pradžios. Prašymas yra svarstomas, ir studentas informuojamas.

SVARBU: Atkreipiame dėmesį į tai, jog į kitą specialybę pereiti galima tik tada, jei studentas neturi akademinių įsiskolinimų.

Studijuoju VDU X studijų programoje ir norėčiau gauti Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos studijų gretutinę specialybę. Ką turėčiau daryti?

Pradėti studijuoti gretutinę studijų programą studentai gali iškart po įstojimo į VDU. Norintys studijuoti gretutinę studijų programą, pateikia HMF dekanui prašymą ir registruojasi į dalykus bendra VDU tvarka prisijungę prie universiteto vidinio tinklo (intraneto) sistemos „FirstClass“.

Nuo 2013 m. yra siūloma Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos studijų gretutinė specialybė. Ją norintys gauti studentai turi papildomai išklausyti 60 ECTS vertės dalykus pagal nustatytą sąrašą. Jį galite rasti čia.

Studijos Rytų AzijojeAr studijuojant Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos studijų programoje galima išvykti dalinėms studijoms į Japoniją, Kiniją, Taivaną arba Pietų Korėją pagal dvišales sutartis?

Šiuo metu VDU yra beveik 50 veikiančių dvišalių sutarčių su Rytų Azijos aukštosiomis mokyklomis. Priklausomai nuo universiteto, kasmet priimami 1-2 studentai, todėl 2-3 studijų metais (per du studijų metus) visiems motyvuotiems programos studentams susidarys galimybė išvažiuoti studijoms partneriniuose universitetuose.

Kvietimai teikti paraiškas studijoms yra skelbiami du kartus per metus. Partneriniame universitete yra studijuojama 1 semestrą arba 1 metus.

SVARBU: dalinėms studijoms išleidžiami studentai turi būti baigę pirmąjį kursą.

Kadangi pragyvenimas Rytų Azijoje yra brangus, ar gausiu papildomą finansavimą?

Tai priklausys nuo universiteto, į kurį važiuosite. Skirtingi Rytų Azijos universitetai siūlo skirtingas stipendijas studentams iš VDU. Tuo atveju, jeigu partnerinis universitetas stipendijos nesiūlo, studentas gali prašyti VDU stipendijos dvišalėms sutartims.

Kaip mano studijų metu bus su studijomis Lietuvoje?

Prieš išvykstant į partnerinį universitetą, su Katedra yra suderinami dalykai ir jų kreditai, kurie bus studijuojami svečioje šalyje. Mainų programoje sėkmingai išklausytus dalykus galima sugrįžus užskaityti vietoje turimų RASK programoje, todėl rekomenduojama mainų studijų metu išklausyti dalykus, kurie panašūs savo tematika ir kreditų skaičiumi į tuos, kuriuos turite RASK programoje. Kaip programos dalykai yra užskaitomi partneriniame universitete išklausyti tiek kalbų lygiai, tiek ir specialybiniai dalykai. Atkreipkite dėmesį, kad visiškai savo tematika skirtingi arba kreditų apimtimi ženkliai mažesni dalykai nebus įskaitomi.

Grįžęs studentas turi į Katedrą pateikti dalykų įskaitymų formą (parsisiųskite), kur nurodo savo pageidavimą, kokie mainuose turėti dalykai turi būti užskaitomi už RASK programos dalykus. Jeigu turi, studentas taip pat privalo pateikti išrašą (angl. transcript), kuriame nurodoma, kokie dalykai buvo studijuoti užsienyje bei jų įvertinimai. Ar išrašas perduodamas studentui, ar persiunčiamas tiesiogiai VDU, priklauso nuo partnerinio universiteto vidinių taisyklių.

PraktikosKokios yra praktikos RASK programoje?

RASK programoje privalomos yra 3 praktikos: pažintinė (4-asis studijų semestras), kvalifikacinė (5-asis studijų semestras) ir priešdiplominė (iki 7-ojo studijų semestro pabaigos).

Kas yra Elektroninė praktikų knygelė?

Elektroninė praktikų knygelė (EPK) yra visiems RASK studijų programos studentams bendra sistema, kurioje studentai privalo registruoti savo praktikų metu atliktas veiklas (pažintinės praktikos straipsnio pavadinimą, kvalifikacinės praktikos metu daryto pranešimo temą bei vietą, priešdiplominės praktikos atlikimo duomenis, praktikos taškų registraciją) bei kursinių ir bakalauro baigiamojo darbo temas. Šie duomenys bus pateikiami kaip priedai prie bakalauro diplomo.

EPK yra sukurta Google Forms platformoje, todėl yra viešai prieinama visiems, turintiems nuorodą. Užpildžius formą, studentui automatiškai atsiunčiama užpildytos formos kopija, patvirtinanti sėkmingą formos pateikimą. Tokiu būdu duomenys saugomi ne tik Azijos studijų centro archyve, bet ir studento elektroninio pašto dėžutėje. Nuoroda į EPK taip pat pateikiama kiekvieno automatiškai persiunčiamo laiško viršuje.
EPK rasite paspaudę šią nuorodą.

Kas yra pažintinė praktika?

Pažintinės praktikos metu studentai mokosi rašyti mokslinio žanro tekstą, sudarinėti lieteratūros sąrašą, cituoti. Dirbama individualiai, ir šios praktikos rezultatas yra vienas pilnai paruoštas enciklopedinis straipsnis elektroninėje enciklopedijoje Rytų Azijos žinynas. Jame turi būti iliustracijos ir literatūros sąrašas, sudarytas pagal keliamus reikalavimus.

Pažintinę praktiką privalo atlikti visi studentai. Praktikos metu užsienyje besimokantys programos studentai irgi turi registruotis į šį dalyką, paruošti bei įkelti savo straipsnius į enciklopediją.

Kas yra kvalifikacinė praktika?

Kvalifikacinės praktikos metu studentai susistemina savo turimas žinias vienu ar kitu klausimu Rytų Azijos šalių tematika, kurias panaudoja ruošdami viešą pranešimą ar pamoką. Darbas yra grupinis, ir šios praktikos rezultatas yra viešas grupės pranešimas ne universiteto erdvėje (mokykloje, verslo įmonėje, nevyriausybinėje organizacijoje, kt.).

Kvalifikacinę praktiką semestro metu gali atlikti ir studentai, tuo metu studijuojantys užsienyje. Tokiu atveju jie (individualiai arba grupėje) turi paruošti ir atlikti pranešimą apie VDU/Kauną/Lietuvą, skirtą užsieniečiams (vietine arba anglų kalba). Kad praktika būtų įskaityta, praktikos koordinatoriui iki sesijos pradžios turi būti atsiunčiamos tai įrodančios nuotraukos ir institucijos atstovo atsiliepimas. Jeigu studentas ketina atlikti šią praktiką, į ją jis turi registruotis semestro pradžioje, kartu su kitais bendrakursiais.

Priešdiplominė praktika


Kas yra priešdiplominė praktika?

Šios praktikos tikslas yra savo studijų metu įgytas kompetencijas panaudoti praktikoje, pasirinktoje įstaigoje atliekant paskirtas užduotis. Šio tipo praktikos yra atliekamos beveik visose studijų programose Vytauto Didžiojo universitete.

Kur galima atlikti šią praktiką?

Bet kurioje visuomeninėje, verslo ar viešojo sektoriaus įstaigoje ar organizacijoje, kurioje plėtojami ryšiai su Rytų Azijos šalimis. Pirmiausia rekomenduojame peržvelgti ASC Socialinių partnerių tinklą http://asc.vdu.lt/lt/our-friends/sopanet/.

Ar galiu praktiką atlikti užsienyje?

Taip, priešdiplominė praktika gali būti atliekama ir užsienyje. Kiekvienu atskiru atveju būtina kreiptis į praktikos koordinatorę (el. p. giedre.barkauskaite@vdu.lt) dėl papildomų detalių.

Kada galima ją atlikti?

Galutinis terminas yra ketvirto kurso rudens semestras, tačiau skatiname šią praktiką atlikti anksčiau, susiradus tinkamą jums vietą bei susiderinus laiką.

Jei praktiką atlieku anksčiau, negu nurodyta tvarkaraštyje, kada bus jos įvertinimas?

Įvertinimai bus surašyti ketvirto kurso rudens semestro egzaminų sesijos metu.

Kiek trunka priešdiplominė praktika?

Studento praktikai yra skirta 120 val. Užduočių kiekis, jų krūvis bei sudėtingumo laipsnis yra derinami su praktikos vadovu, kuris bus jums paskirtas praktikos atlikimo vietoje.

Radau tinkamą įstaigą bei susiderinau galimą praktikos atlikimo laiką. Ką daryti toliau?

Tokiu atveju reikia informuoti praktikos koordinatorių, jis jums suteiks prieigą prie Moodle sistemoje esančio dalyko. Jo paskyroje rasite visus reikalingus dokumentus, kuriuos turėsite užpildyti praktikos metu (juos atsisiųsti galite ir iš čia, paspaudę nuorodas):

 • dvišalę/trišalę sutartį – dvišalė reikalinga, jei praktika atliekama Universitete; trišalė – jei praktika yra atliekama bet kurioje kitoje įstaigoje;
 • Praktikos dienoraštį – jį reikia tvarkingai pildyti kartu su atliekamomis užduotimis, užpildant nurodytus laukelius;
 • Praktikos ataskaitas – pasibaigus praktikos atlikimo laikotarpiui, vieną jų pildo pats studentas, kitą – praktikos vadovas;

Užpildę sutartį (3 egzempliorius, jei pildėte trišalę sutartį arba 2 egzempliorius, jei pildėte dvišalę sutartį) ir ją pasirašę, gaukite parašus iš praktikos vietos bei iš fakulteto įgalioto asmens (dekanės doc. dr. R. Eidukevičienės). Kopijas su visais parašais turite pristatyti į VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanatą, kur sutartys bus įregistruotos. Tada po vieną registruotą egzempliorių perduokite praktikos vadovui, koordinatoriui bei vieną egzempliorių pasiliekate sau.

Praktiką vietoje atlikau. Kokie tolimesni veiksmai?

Užpildytas ataskaitas bei savo veiklos dienoraštį turite pristatyti praktikos koordinatoriui ketvirto kurso rudens semestro metu. Įvertinimas už praktikas oficialiai bus paskelbtas septintojo semestro sesijos metu, praktikos aptarimui skirtą dieną.

Praktikos taškai

Praktikos taškai yra alternatyvus būdas atlikti priešdiplominę praktiką. Šie taškai (1 veiklos valanda atitinka 1 praktikos tašką) skiriami už pavienes užduotis, atitinkančias priešdiplominės praktikos reikalavimus. Atlikdami tokias veiklas, studentai fiksuoja savo laiką, praleistą užduočių atlikimui ir, jas atlikę, užpildo atliktų veiklų lentelę, nurodydami veiklos pobūdį, jos atlikimo laiką, vietą, trukmę bei atsakingo asmens kontaktus. Priešdiplominė praktika gali būti užskaityta sukaupus reikiamą kiekį 120 taškų. Taškus galima rinkti nuo pat pirmo kurso.