Azijos knygų erdvė (AKE) yra specialaus statuso Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos dalis, esanti Vaclovo Biržiškos skaitykloje (K. Donelaičio g. 52). Pagrindinis AKE tikslas yra patenkinti Rytų Azijos studijų programų (bakalauro ir magistro lygio) studentų poreikius, o taip pat sistemingai, kryptingai tvarkyti bei plėsti fondus apie Azijos šalis Kaune.

Istorija

Čiunės Sugiharos vardu pavadinta skaitykla buvo įsteigta 2008 m. lapkričio mėn. (iškilmingai atidaryta 2009 m. spalio mėn.), buvo viena iš aštuonių Vytauto Didžiojo universiteto centrinės bibliotekos skaityklų. Istoriniame diplomato Č. Sugiharos pastate įkurta skaitykla funkcionavo kartu su Azijos studijų centru iki 2016 metų.

Dėl modernizacijos procesų, 2016 m. vasarą skaityklos fondai buvo perkelti į miesto centre esančius universiteto rūmus. Perkėlimu siekta turimų kolekcijų intensyvesnio naudojimo, didesnio jų populiarumo. Buvusios Č. Sugiharos skaityklos perkėlimas sąlygojo V. Biržiškos skaitykloje buvusių fondų konsolidaciją – Azijos studijoms skirti ištekliai dabar sutelkti Azijos knygų erdvėje. AKE oficialus atidarymas vyko 2016 rugsėjo 30 d.

Fondai

Kolekcija, kuriai knygas dovanojo Lietuvos ir Japonijos žmonės, Azijos šalių diplomatinės atstovybės ir įvairūs fondai (Japonijos fondas, Korėjos fondas, Nippon fondas, Chiang Ching-Kuo fondas ir kt.) yra renkama nuo 1994 m. Pastaruoju metu yra dedamos pastangos įsigyti daugiau veikalų apie Rytų Aziją, ypač anglų kalba.

 • Beveik 7000 mokslinės ir grožinės literatūros knygų, kurios apima filosofijos, religijos, sociologijos, politikos, švietimo, meno, istorijos ir kitas sritis. Čia surinkta didžiausia ir nuosekliausia knygų apie šiuolaikinės Rytų Azijos šalių politiką, tarptautinius santykius ir ekonomiką kolekcija Lietuvoje, o taip pat didžiausia koreanistikos kolekcija Baltijos šalyse. Dauguma knygų yra užregistruotos elektroniniame VDU bibliotekos kataloge. Jau įsisavintos gausios R. Neimanto bei prof. J. Nielsen surinktų knygų kolekcijos;
 • Akademiniai ir populiarūs žurnalai (Acta Orientalia Vilnensia, Rytai-Vakarai, Logos, Regioninės studijos, Cambridge Journal of Asian Studies, Taiwan Panorama, Gaiko Forum, Japan Spotlight, Nichibunken, Nipponia, Nipponica ir kt.);
 • Dešimttūkstantinė orientalisto Romualdo Neimanto (1939-2009) surinkta straipsnių apie Azijos ir Afrikos šalis kolekcija. 1959-2009 m. kruopščiai rinkta ir kaupta lietuviškosios orientalistikos bibliografija kartu su publikacijų iškarpomis yra vienintelė Lietuvoje. Joje – dauguma tuometiniuose lietuviškuose žurnaluose ir laikraščiuose publikuotų straipsnių apie Afriką, arabų kraštus, Armėniją, Gruziją, Indiją, Iraną, Japoniją, Kiniją, Korėją, Turkiją ir kitas Oriento šalis. Ji ypač paranki tyrėjams, besigilinantiems į Lietuvos ir įvairių Oriento šalių ryšių su Lietuva istoriją ar atskirų šalių atspindėjimą tuometinėje žiniasklaidoje;
 • Japoniškų komiksų (manga) kampelis (apie 700 knygų) – vienintelis toks Lietuvoje;
 • Azijos kalbų vadovėliai, žodynai, kitos kalbų mokymo priemonės;
 • DVD, video kasetės ir kita audio–vizualinė medžiaga. Tarp jų galima rasti ypač daug korėjietiškos, taivaniečių atlikėjų bei japoniškos muzikos ir filmų.

Fondai nuolatos plečiasi, juos papildant kasmet vidutiniškai po 740 leidinių (skaičiuojant nuo skaityklos įkūrimo 2008 m.). Šiuo metu fonduose yra leidinių 27-iomis kalbomis įvairiausiomis tematikomis, o didžiausią dalį šiuo metu sudaro literatūra humanitariniams mokslams anglų kalba.

Svarbiausia parama

 • 1994 m. Vizituojančiojo profesoriaus R. Kojima iniciatyva VDU biblioteka gavo apie 100 knygų apie Japoniją. Taip pradėta kaupti kolekcija;
 • 2005 m. Japonijos laikinasis reikalų patikėtinis E. Kaneyasu padovanojo daugiatomį M. Ogai raštų rinkinį;
 • nuo 2007 m. biblioteka kasmet gauna Japonijos fondo paramą knygoms;
 • 2008 m. rugsėjo mėn. dėstytojas Jinseok Seo padovanojo 50 knygų ir žodynų korėjiečių kalba;
 • nuo 2008 m. biblioteka kasmet gauna Korėjos fondo paramą knygoms;
 • 2009 m. spalio mėn. Japonijos ambasada Lietuvoje padovanojo didžiąją dalį Vilniaus knygų mugėje demonstruotų knygų (daugiau nei 600), kurias pristatė Japonijos leidėjų asociacija kultūriniams mainams;
 • 2009-11 m. biblioteka gavo knygų kolekciją „100 Books for Understanding Contemporary Japan“ iš Nippon Foundation;
 • 2010 m. rugsėjo mėn. vizituojantis profesorius Y. Ikegami dovanojo apie 50 knygų japonų kultūros ir kalbos tyrimų tematika. Tarp jų – daugiatomė Kodansha enciklopedija anglų kalba;
 • 2010 m. gruodžio mėn. Kinijos Liaudies Respublikos ambasada dovanojo apie 500 knygų Kinijos kultūros, istorijos, dabarties aktualijų tematika;
 • 2011 m. rugsėjo mėn. Taivano Chiang Ching-Kuo fondas parėmė biblioteką apie 100 knygų Kinijos ir Taivano istorijos, politikos ir ekonomikos tematika;
 • 2011 m. spalio mėn. Japonijos ambasada Lietuvoje padovanojo apie 200 knygų;
 • 2011 m. lapkričio mėn. skaityklai dovanota ypač reikšminga orientalisto Romualdo Neimanto surinkta knygų apie Azijos ir Afrikos šalis kolekcija (apie 1500 knygų) ir dešimttūkstantinė straipsnių kolekcija;
 • 2012-2014 m. Taivano Chiang Ching-Kuo fondas patvirtino trejų metų finansavimą su tikslu išplėsti fondus Kinijos/Taivano studijų tematika;
 • 2014 m. sausio mėn. Japonijos Ministrų kabineto viceministras Yasutoshi Nishimura padovanojo 200 knygų šiuolaikinės Japonijos politikos, ekonomikos ir visuomenės tematika;
 • 2014 m. gegužės mėn. Konfucijaus institutas padovanojo 100 knygų apie Kinijos kultūrą;
 • 2014 m. gruodžio mėn. baigta įsisavinti prof. J. Nielsen kolekcija Artimųjų bei Viduriniųjų Rytų šalių tematika. Kolekciją sudaro apie 1000 knygų;
 • 2015 m. sausio mėn. gauta 42 knygų siunta iš korėjiečių literatūros vertimo instituto (LTI Korea). Knygos apima korėjiečių literatūrą – poeziją, noveles, literatūros istoriją;
 • 2015 m. gegužės mėn. gauta 110 knygų siunta iš Kumiko Yamados, Rikkyou universiteto (Tokijas) profesorės. Didžiausia dalis leidinių yra skirta literatūrai, menui, istorijai, religijos tyrinėjimams, socialiniams aspektams;
 • 2015 m. spalio mėn. gauta 47 knygų siunta iš Korėjos Fondo. Didžioji dalis knygų skirta socialiniams, humanitariniams mokslams bei lingvistikai.
 • 2015 m. gruodžio mėn. įsisavinta dr Agnės Budriūnaitės, buvusios ASC darbuotojos, asmeninė knygų kolekcija. Kolekciją sudaro apie 200 leidinių, skirtų religijotyrai, filosofijai, kultūrai. Didžioji dauguma knygų yra skirta daoizmui, kadangi tai buvo mokslininkės pagrindinė interesų kryptis;
 • 2016 m. balandžio mėn. patvirtintas Japonijos Fondo finansavimas beveik 150-iai vienetų knygų bei audio įrašų įsigijimui; parama biblioteką pasiekė 2017 m..
 • 2016 m. gruodžio mėn. patvirtinta Taivano Chiang Ching-kuo fondo parama trims metams pagal laimėtą projektą. Projekto vertė – 9000 JAV dolerių, fondai bus papildyti daugiau nei 120 knygų.
 • 2016 m. spalio mėn. pratęstas bendradarbiavimas su Korėjos fondu, paremsiantis biblioteką leidiniais už 2 000 000 Korėjos vonų. Didžioji dalis knygų skirta socialiniams, humanitariniams mokslams bei lingvistikai.
 • 2019 metų 06 mėn. Taivano Chiang Ching-kuo fondo paramos lėšomis AKE papildė 36-ios knygos Kinijos/Taivano studijų tematika. Knygų vertė – 2330 Eur.
 • 2019 metų 07 mėn. profesorius R. Kojima padovanojo 15 Čiūbu universiteto „Arena“ akademinio leidinio tomų, kuriais buvo papildyta AKE kolekcija.
 • 2019 metų 12 mėn. Japonijos „Fukuyama Tranpsorting“ ir jai priklausantis Komaru Kotsū fondas padovanojo Azijos knygų erdvei daugiau nei 300 leidinių, kurių bendra vertė siekia 500 000 Japonijos jenų.

Taip pat labai dėkojame visiems asmenims Lietuvoje ir užsienyje, prisidėjusiems prie bibliotekos fondų plėtimo. Tarp jų ypač norėtumėm padėkoti prof. A. Andrijauskui, prof. E. Račiui, dr. E. Sakurai, dr. M. Watanabe, R. Miseliūnui ir kitiems.

Pagalba VDU bibliotekai plečiant fondus yra viena iš Azijos studijų centro veiklų. Norinčiuosius prisidėti prie AKE fondų plėtros maloniai prašome kreiptis į skaityklos bibliotekininką Andrių Bimbirą (el. paštu andrius.bimbiras@vdu.lt).