wuweiKinija ilgą laiką lietuviams atrodė tolima ir keista šalis, tačiau prasidėjęs spartus ekonominis augimas ir atsivėrimas pasauliui sužadino daugelio susidomėjimą. Žmonės ėmė mokytis kalbos, istorijos, praktikuoti kovos menus. Ilgainiui atsidaręs poreikis ruošti kinų kalbos ir kultūros specialistus paskatino VDU sukurti naują bakalauro studijų programą, į kurią priimti entuziastingi studentai nusprendė kurti kinų klubą. Po ilgo planavimo ir didelės Azijos studijų centro pagalbos 2013 metų balandžio 13 dieną buvo atidarytas kinų kalbos ir kultūros klubas „Wu Wei“. Šio klubo tikslas yra vienyti Kinija besidominčius žmones bei skleisti jos kultūrą visuomenei.

Klubo filosofija yra įamžinta pavadinime „Wu wei“, kuris reiškia nieko neveikimą. Norime, kad susirinkę klubo nariai dalintųsi savo žiniomis, patirtimi su kitais ir tokiu būdu nieko neveikdami žmonės plėstų savo žinias apie Kinijos kultūrą bei kalbą.

„Wu Wei“ klubo veikla numatoma labai įvairi, kurios metu žmonės bus supažindinami ir su senąja Kinijos kultūra bei istorija, ir su naująja pop kultūra. Paskaitos, žaidimai, filmų peržiūros tėra maža dalis numatomos klubo veiklos, apie kurią visada pranešama facebook tinklalapyje https://www.facebook.com/klubasWuWei