Posts tagged ‘projects’

Azijos studijų centras buvo išrinktas kaip vienas iš laimėtojų Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos organizuotame atvirame konkurse dėl projekto „Lietuvos įsitinklinimo ES skatinimas“ įgyvendinimo. ASC darbuotojai Aurelijus Zykas ir Linas Didvalis, kartu su keturiais kitų institucijų ekspertais, projekto rėmuose vykdys tyrimą apie perspektyviausias bendradarbiavimo sritis Lietuvos įsitraukimui į ES–ASEAN dialogą“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo […]

Per pastaruosius mėnesius paaiškėjo pernai teiktų projektų paraiškų rezultatai. Šie metai ASC buvo sėkmingi, nes buvo patvirtinti net trys skirtingi projektai finansuojami Rytų Azijos institucijų. Taivano vyriausybės finansavimą gavo Daivos Repečkaitės ruoštas mokslinis projektas „Shifting inter-regional balance: EU-East Asia economic cooperation“, kurio kulminacija bus 2015 m. spalio mėn. Kaune vyksianti tarptautinė mokslinė konferencija. Joje mokslininkai […]