Metinės konferencijos ir simpoziumai

Nuo 2007 m. Azijos studijų centras kasmet organizuoja tarptautines mokslines konferencijas bei simpoziumus.

Tryliktoji:  Tarptautinė BAAS konferencija

2020 m. kovo 5-7 d., VDU Daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre (V. Putvinskio g. 23). Konferencija remiama Japonijos Fondo, Kinijos ambasados Lietuvoje, Tošibos fondo, buvo skirta tyrimų , atliekamų įvairiose akademinėse disciplinose Azijos tematika, sklaidai.

Į konferenciją dalyviai atvyko iš tokių šalių kaip Japonija, Indija, Rusija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Italija, Latvija, Estija ir t.t. 2020 m. surengta ketvirtoji BAAS konferencija buvo pirmoji šio aljanso konferencija Kaune ir jau antroji Lietuvoje.

BAAS (Baltic Alliance for Asian studies) yra jungtinis akademinių institucijų tinklas įkurtas Baltijos šalyse, kurio specializacija yra Azijos studijos. Aljanso tikslas palaikyti bendradarbiavimą tarp tyrėjų ir studentų, aukštos kokybės jungtinių tyrimų  gerinimas, konkurencingos regioninės Azijos studijų tyrimų infrastruktūros kūrimas bei Azijos studijų plėtros Baltijos regione skatinimas.  

Konferencijos programa (anglų k.).

Dvyliktoji: Tarptautinė EAJRS konferencija „Japonijos išteklių (g)lokalizacija“

2018 rugsėjo 12-15 d., VDU Mažojoje salėje ir 103 aud. (V. Putvinskio g. 23). Konferencija, remiama Japonijos fondo ir Tošibos tarptautinio fondo, buvo skirta išteklių pri(si)taikymui prie vietos vartotojo globaliame kontekse ir japonistikos resursams susijusiems su Antruoju Pasauliniu karu. 

Į konferenciją  dalyviai atvyko iš tokių šalių kaip Japonija, Kinija, JAV, Kanada, Prancūzija, Šveicarija, Vokietija, Suomija, Švedija, Danija, Belgija, Norvegija, Slovėnija ir kt. 2018 m. Kaune įvykusi konferencija buvo pirmoji šios asociacijos konferencija Baltijos šalyse ir trečioji Rytų Europoje.

Europos Japonijos studijų išteklių specialistų asociacija yra viena didžiausių japonistikos specialistus vienijančių organizacijų pasaulyje, kuri ypatingą dėmesį skiria japonologijos išteklių kaupimui, kūrimui, valdymui ir sklaidai. Kasmetinės jos konferencijos vyksta nuo 1994 m. daugiausia Vakarų Europos valstybėse ir sutraukia šimtus specialistų iš viso pasaulio: ne tik Europos ir Japonijos, bet ir iš Australijos, Amerikos bei Azijos valstybių.

Detali konferencijos programa (anglų kalba)

Konferencijos leidinys: „The 29th EAJRS Conference (G)localizing Japanese Studies Resources“ 

Vienuoliktoji: Pilietinė visuomenė Rytų Azijoje: įnašas į demokratiją, taiką ir darnų vystymąsi

2017  spalio 26-27 d., VDU Mažojoje Salėje. Konferencija, remiama Japonijos fondo ir Taipėjaus misijos Latvijoje, buvo skirta pilietinei visuomenei. Konferencijos pranešimai nagrinėjo kaip nevyriausybinės organizacijos funkcionuoja skirtinguose politiniuose laukuose, formuoja valstybių ir Rytų Azijos vystymąsi.

Į konferenciją pranešėjai atvyko iš Rytų Azijos ir Europos: Koichi Hasegawa (Tohoku universitetas, Japonija), Sunhyuk Kim (Korėjos universitetas, Pietų Korėja), Li-Hsuan Cheng (Nacionalinis Chengchi universitetas, Taivanas), Julie Gilson (Birmingamo universitetas, JK) bei kiti. Konferencija sukvietė ekspertus iš skirtinų tyrimo laukų bei tapo puikia vieta pasidalinti savo tyrimų įžvalgomis.

Detali konferencijos programa (anglų kalba).

Konferencijos leidinys: „Civil Society in East Asian Countries“ [ISBN 978-609-467-325-2]

Errata: 56 puslapyje „Gonçalo, 2011“ → „Santos, 2011“; 63 puslapyje „Gonçalo, S. (2011)“ → „Santos, G. (2011)“.

Dešimtoji: Kelionės ir apibusis supratimas: tarp Rytų Azijos ir Europos

2016 spalio 20-21 d., VDU Mažojoje Salėje. Japonijos fondo remiamos konferencijos metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas kelionėms, kurios suteikia galimybę tarpkultūriniam pažinimui bei materialiems ir nematerialiems mainams. Konferencijos pranešimai nagrinėjo keliautojų užmegztų kontaktų istoriją, turizmo politiką, turizmo industrijas bei kitas susijusias temas nuo 20 amžiaus iki šiandieninių laikų, daugiausiai dėmesio skiriant Rytų Azijos valstybėms.

Pranešėjai į konferenciją atvyko iš Rytų Azijos ir Europos: Yasuhiro Watanabe (J. F. Oberlino universitetas, Tokijus, Japonija), Takamitsu Jimura (Liverpulio Džono Moreso universitetas, JK), Ene Selart (Tartu universitetas, Estija), Ian Rapley (Kardifo universitetas, JK), ir kt. Antrąją konferencijos dieną  tarp tyrėjų bei Lietuvos verslo atstovų vyko diskusija „Turizmas tarp Lietuvos ir Rytų Azijos šalių: kaip gauti naudos iš augančių galimybių ir susidoroti su sunkumais?“

Detali konferencijos programa (anglų kalba).

Devintoji: Tarpregioninio balanso keitimas: ES-Rytų Azijos ekonominis bendradarbiavimas

2015 spalio 21-22 d., VDU Mažojoje Salėje. Konferencija remiama Taipėjaus misijos Latvijoje, šiais metais buvo skirta ekonomikai skiriant dėmesį prekybai ir kitiems ES, jos kaimynių Rytuose ir Rytų Azijos, ekonominiams ryšiams. Konferencija įtraukė įvairaus lygio akademinę bendruomenę – Rytų Azijos regiono studijų magistro programos studentai pristatė savo tiriamuosius darbus.

Pagrindiniai konferencijos pranešėjai buvo Prof. Liou Tohai (Nacionalinis Chengchi universitetas, Taivanas), Dr. Aušra Maldeikienė (gerai žinoma Lietuvos ekonomistė bei buvusi Taivano stipendijos gavėja). Kiti konferencijos dalyviai atvyko iš Kroatijos, Latvijos, Estijos ir Baltarusijos.

Detali konferencijos programa (anglų kalba).

Aštuntoji: Krikščioniškasis pasaulis ir Rytų Azijos tradicijos: simboliai, koncepcijos, praktika

2014 rugsėjo 18-20 d., VDU Didžiojoje auloje. Konferencija, remiama Taipėjaus misijos Latvijoje ir Lietuvos mokslų tarybos, siekė pristatyti sąveiką tarp Vakarų ir Rytų pasaulių per religijos, filosofijos, politikos ir meno prizmes. Konferencijos dalyviai atvyko iš Renmino universiteto, Nacionalinio Chengchi universiteto, Ca‘ Foscari universiteto Venecijoje, Latvijos universiteto, Daugpilio universiteto, Jogailos universiteto, Lenkijos antropologijos ir šokio draugijos, Vilniaus universiteto, Kauno technologijų universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto.

Pagrindiniai konferencijos pranešėjai buvo: Taivano-Rusijos asociacijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas Nanlai Cao, Nacionalinio Chengchi universiteto Rusijos studijų instituto docentas prof. Bai-ku Wei ir Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos katedros docentė Agnė Budriūnaitė. Konferencija sukvietė specialistus iš  įvairių tyrimo sričių bei tapo puikia galimybe pasidalinti savo tyrimų įžvalgomis.

Detali konferencijos programa (anglų kalba).

Septintoji: Kinijos / Taivano studijos Baltijos šalyse

2013 kovo 1 d., VDU Mažojoje salėje. Konferencija, remiama Taipėjaus misijos Latvijoje, buvo skirta nagrinėti Kinijos ir Taivano studijoms Baltijos šalyse. Pranešėjai atvyko iš Ohajo valstijos universiteto, Tartu universiteto, Talino universiteto, Vilniaus universiteto, Latvijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto.

Pagrindiniai konferencijos pranešėjai buvo Taivano nacionalinio universiteto prezidentas prof. Si- Chen Lee ir Nacionalinio Chengchi universiteto socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. Yih-chyi Chuang. Konferencija suteikė puikią galimybę sustiprinti akademinius ryšius tarp mokslininkų iš Taivano ir kitų valstybių dirbančių Kinijos / Taivano studijų srityse.

Konferencijos metu vyko Taivano centro atidarymas, kuriame dalyvavo Gary K. Y. Ko su delegacija iš Taipėjaus misijos Latvijoje. Centro atidarymo ceremonijos metu buvo pasirašytas VDU ir Taipėjaus misijos bendradarbiavimo memorandumas.

Detali konferencijos programa (anglų kalba).

 

Šeštoji: Japonijos šiuolaikinės populiariosios kultūros priėmimas Europoje

2012 spalio 26 d., VDU Mažojoje salėje. Simpoziumas buvo skirtas individualių tyrimų rezultatų pristatymui, jungtinių tyrimo perspektyvų diskusijai ir būsimos publikacijos leidimui. Simpoziumą rėmė Japonijos fondas.

Simpoziumo metu septyni mokslininkai iš Lietuvos, Japonijos, Izraelio ir Latvijos diskutavo apie Japoniją, kaip vieną iš globalios kultūros Europoje generatorių. Pranešimus sakė:

  • Agnese Hajima (Latvijos universitetas, Latvija) „Japonijos populiariosios kultūros įtaka Latvijos jaunimui: Lolitos mada Rygoje“ („The influence of Japanese popular culture on youth in Latvia: Lolita fashion in Riga“);
  • Takashi Kitamura (Osakos universitetas, Japonija) „Takarazuka pasirodymai Europos šalyse po Antrojo Pasaulinio karo“ („Takarazuka‘s performances in European countries after World War II“);
  • Nissim Otmazgin (jeruzalės hebrajų universitetas, Izraelis) „Populiarioji kultūra, valstybės įvaizdis ir Japonijos studijos: Europos, Azijos ir Vidurio rytų perspektyvos“ („Popular culture, state image, and Japanese studies: perspectives from Europe, Asia, and the Middle East“);
  • Clothilde Koma (Lille 1 universitetas, Prancūzija) „Nauji Japonijos įvaizdžiai Prancūzijoje: Japonijos parodos apklausa“ („New images of Japan in France: A survey to Japan expo“);
  • Kyoko Koma (VMU/MRO) „Kawai mados reprezentavimas Prancūzijoje“ („Kawaii fashion represented by wearers in France“);
  • Aurelijus Zykas (VMU) „Pop kultūros diplomatija Japonijos pokario kultūrinės diplomatijos transformavimo tiksluose“ („Pop culture diplomacy within the transforming aims of Japan‘s postwar cultural diplomacy“);
  • Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė (VMU) „Lyčių įvaizdžio formavimas Japonijos pornografinėje animacijoje“ („Construction of Gender Images in Japanese Pornographic Anime“).

Detali simpoziumo programa (anglų kalba).

Penktoji: Japonologija bendrosios Lietuvos orientalistikos kontekste: istorija ir dabartis

2011 lapkričio 3-4 d., Istorinėje prezidentūroje Kaune. Simpoziumas, surengtas Azijos studijų centro 10-čio įkūrimo proga ir remiamas Japonijos fondo, buvo skirtas diskusijoms apie Azijos studijas Lietuvoje, bei jų vertinimui. Pranešėjai, diskutavę apie Azijos studijų istoriją ir situacija buvo: Prof. Antanas Andrijauskas, Dr. Valdas Jaskūnas, Dr. Agnė Budriūnaitė, Dr. Kyoko Koma, Dr. Dalia Švambarytė, Dr. Birutė Railienė, Seo Jinseok, Vytautas Dumčius ir Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė. Dr. Agnese Haijima (Latvijos universitetas) pristatė Japonijos studijų situaciją Latvijoje.

Pirmojo lietuvių kalbos vadovėlio Japonų kalba autorė, viešnia Dr. Eiko Sakurai pristatė Lietuvos ir Baltijos studijų situaciją Japonijoje. Žinoma Č. Sugiharos tyrinėtojas, Dr. Masaaki Shiraishi vedė paskaitą apie Lietuvos-Japonijos diplomatinius santykius. Po paskaitos sekė tyrinėtojo naujausios knygos „Choho-no tensai Sugihara Chiune“ pristatymas.

Simpoziumo metu vyko žymaus Lietuvos orientalisto a.e. Dr. R. Neimanto surinktos knygų kolekcijos dovanojimo ceremonija, Japonijoje studijavusių alumni asociacijos susitikimas, nuotraukų parodos, skirtos  Lietuvos-Japonijos diplomatiniams santykiams, atidarymas.

Detali simpoziumo programa (anglų kalba); Pranešimų santraukos.

Ketvirtoji: Japonijos atspindžiai Europos viešosiose informavimo priemonėse. Palyginimas su Korėjos atveju

2010 lapkričio 4-5 d., VDU galerijoje „101“. Ketvirtosios, kasmetinės konferencijos, remiamos Japonijos Fondo, metu tyrėjai bei studentai diskutavo apie dabartines problemas ir pasiekimus tarpkultūrinėje Japonijos, Korėjos ir Vakarų komunikacijoje. Konferencijos metu buvo ieškoma atsakymų į šiuos klausimus: kaip kuriamas Rytų Azijos valstybių įvaizdis? kaip jos vaizduojamos Vakarų literatūroje, kine, mene, žiniasklaidoje?

Pagrindiniai pranešėjai buvo: prof. Dr. T. Suzuki (Meidži universitetas), prof. Dr. S. Li (Pusano nacionalinis universitetas), prof. Dr. J. Yeon (Londono universitetas) ir prof. Dr. Y. Ikeda (Ritsumeikan universitetas).

Santraukos (anglų kalba).

Trečioji: Japonija kaip įvaizdžiai: persikertantys Europos ir Japonijos požiūriai

2009 spalio 15-16 d., Azijos studijų centro patalpose. Japonijos fondo paramos dėka, trečiojoje konferencijoje 20 dalyvių diskutavo apie Japonijos pasaulinį įvaizdį. Prof. Yoshihiko Ikegami (Šiovos moterų universitetas / Tokijo universitetas), prof. Sepp Linhart (Vienos universitetas), doc. Tomoyo Nakao (Okayama universitetas). Prof. Algis Mickūnas (Ohajo universitetas) vedė specialias paskaitas bei moderavo keturias sekcijas: Japonijos įvaizdžiai iš kalbinės ir kultūrinės perspektyvos; Japonijos įvaizdis mene ir grožinėje literatūroje; Japonijos įvaizdis pagal religinę perspektyvą; Japonijos įvaizdis pagal politinę perspektyvą. Konferencijos mokslinį komitetą sudarė keturi, ankščiau paminėti profesoriai bei prof. Cecile Sakai (Paryžiaus VII universitetas), prof. Harald Fuess (Heidelbergo universitetas), prof. Takashi Kitamura (Osakos universitetas).

Santraukos (anglų kalba).

Antroji: Tradicija modernizacijoje: iš Europos perspektyvos matoma šiuolaikinė Azija

2008 lapkričio 15-16 d., Japonistikos studijų centro patalpose. Antrojoje kasmetinėje konferencijoje įvairių sričių mokslininkai buvo pakviesti pasidalinti savo žiniomis apie tai, kokį vaidmenį Azijos „tradicija“ atlieka Europos valstybėse kalbant apie dabartinį modernių Azijos kultūrų / visuomenių suvokimą. Tyrėjai nagrinėjo Japonijos, Kinijos, Korėjos ir Indijos atvejus. Specialias paskaitas dėstė prof. Sepp Linhart (Vienos universitetas), prof. Takashi Kitamura (Osakos universitetas), prof. Hu Daping (Nandžingo universitetas).

Santraukos (anglų kalba). 

Pirmoji: Japonijos įvaizdis Europoje

2007 spalio 13 d., Japonistikos studijų centro patalpose. Pirmoji tarptautinė konferencija „Japonijos įvaizdis Europoje“, remiama Tošibos fondo, buvo skirta pasidalinti akademinėmis žiniomis ir patirtimi apie Japonijos  reprezentavimą skirtingose Europos šalyse, aptikti ir užpildyti galimas Japonijos įvaizdžio kūrimo spragas. Pirmojoje konferencijoje 11-a mokslininkų pristatė savo tyrimus. Centro svečiai buvo iš: doc. Maik Hendrik Sprotte ir Thomas Butter (Heidelbergo universitetas), dr. Catharina Blomerg (Stokholmo universitetas), prof. Miyako Iwatake (Helsinkio universitetas), doc. Jean-Paul Honore (Paris-Est universitetas), ir dr. Yoshiko Ikeda (Osakos universitetas). 2008 m. konferencijos pranešimai buvo išspausdinti specialiame leidinyje „Japonijos įvaizdis Europoje“ (angl. „Image of Japan in Europe“). Prie leidinio prisidėjo prof. Koichi Hatada (Osakos universitetas), doc. Noriko Onohara (Hyogo universitetas), Yu Ito (tyrėjas iš Kioto didžiojo muziejaus).

Kiti mokslo renginiai

2011-12-13 Viešas tarptautinio tyrimo projekto susitikimas Comparative Research of Reception of Japanese and Korean Popular Culturein Europe, INALCO (Paryžius), remiamas Suntory fondo.

2011-11-04 Viešas tarptautinio tyrimų projekto susitikimas Japan in the West: a Comparative Analysis (Japonija Vakaruose: lyginamoji analizė), Istorinėje prezidentūroje Kaune, remiamas Japonijos fondo;

2011-04-18 Seminaras Lietuvos visuomenei Steponas Kairys – tarpukario Lietuvos visuomenės veikėjas ir japonologijos pradininkas Lietuvoje, VDU Bibliotekos V. Biržiškos skaitykloje, organizuotas kartu su Japonijos ambasada Lietuvos Respublikoje ir VDU Biblioteka;

2011-01-10 Viešas tarptautinio tyrimų projekto susitikimas Reception of Japanese and Korean Popular Culture in Europe (Japonijos ir Korėjos populiariosios kultūros suvokimas Europoje), Hanguk University for Foreign Studies Seule, remiamas Suntory fondo;

2010-09-11 Tarptautinė mokslinė konferencija Speaking and Spoken Language in Japanese (Kalbėjimas ir šnekamoji japonų kalba), Azijos studijų centro patalpose, organizuota kartu su „European Discourses on Japan“, remiama Okuros atminimo fondo.