Metinės konferencijos ir simpoziumai

Nuo 2007 m. Azijos studijų centras kasmet organizuoja tarptautines mokslines konferencijas bei simpoziumus.

Vienuoliktoji: Pilietinė visuomenė Rytų Azijoje: įnašas į demokratiją, taiką ir darnų vystymąsi

2017  spalio 26-27 d., VDU Mažojoje Salėje

Remiama Japonijos fondo

Dešimtoji: Travel and Mutual Understanding: East Asia, Europe and Beyond

2016 spalio 20-21 d., VDU Mažojoje Salėje

Remiama Japonijos fondo;

Devintoji: Shifting Inter-Regional Balance: EU-East Asia Economic Cooperation

2015 spalio 21-22 d., VDU Mažojoje Salėje

Remiama Taipėjaus misijos;

Aštuntoji: Krikščioniškasis pasaulis ir Rytų Azijos tradicijos: simboliai, koncepcijos, praktika

Christian World and East Asian Traditions: Symbols, Concepts, Practices

2014 rugsėjo 18-20 d., VDU Didžiojoje auloje

Remiama Taipėjaus misijos ir Lietuvos mokslų tarybos;

Septintoji: Kinijos / Taivano studijos Baltijos šalyse

Chinese / Taiwanese Studies in the Baltic States

2013 kovo 1 d., VDU Mažojoje salėje

Remiama Taipėjaus misijos;

Šeštoji: Representation of Japanese contemporary popular culture in Europe

Japonijos šiuolaikinės populiariosios kultūros priėmimas Europoje

2012 spalio 26 d., VDU Mažojoje salėje

Remiama Japonijos fondo;

Penktoji: Japonologija bendrosios Lietuvos orientalistikos kontekste: istorija ir dabartis

Japanology within Asian Studies in Lithuania: Historical Perspective and Present Situation

2011 lapkričio 3-4 d., Istorinėje prezidentūroje Kaune

Remiama Japonijos fondo;

Ketvirtoji: Representation of Japan in European Medias. Comparison with the Korean Case

Japonijos atspindžiai Europos viešosiose informavimo priemonėse. Palyginimas su Korėjos atveju

2010 lapkričio 4-5 d., VDU galerijoje „101“

Remiama Japonijos fondo;

Trečioji: Japan as Images: Crossing Viewpoints of Europe and Japan

Japonija kaip įvaizdžiai: persikertantys Europos ir Japonijos požiūriai

2009 spalio 15-16 d., Azijos studijų centro patalpose

Remiama Japonijos fondo;

Antroji: Tradition in Modernization: Contemporary Asia from European Perspective

Tradicija modernizacijoje: iš Europos perspektyvos matoma šiuolaikinė Azija

2008 lapkričio 15-16 d., Japonistikos studijų centro patalpose

Pirmoji: Image of Japan in Europe

Japonijos įvaizdis Europoje

2007 spalio 13 d., Japonistikos studijų centro patalpose

Remiama Tarptautinio Tošibos fondo;

Plačiau apie konferencijas – anglų kalba.

Kiti mokslo renginiai

2011-11-04 Viešas tarptautinio tyrimų projekto susitikimas Japan in the West: a Comparative Analysis (Japonija Vakaruose: lyginamoji analizė), Istorinėje prezidentūroje Kaune, remiamas Japonijos fondo;

2011-04-18 Seminaras Lietuvos visuomenei Steponas Kairys – tarpukario Lietuvos visuomenės veikėjas ir japonologijos pradininkas Lietuvoje, VDU Bibliotekos V. Biržiškos skaitykloje, organizuotas kartu su Japonijos ambasada Lietuvos Respublikoje ir VDU Biblioteka;

2011-01-10 Viešas tarptautinio tyrimų projekto susitikimas Reception of Japanese and Korean Popular Culture in Europe (Japonijos ir Korėjos populiariosios kultūros suvokimas Europoje), Hanguk University for Foreign Studies Seule, remiamas Suntory fondo;

2010-09-11 Tarptautinė mokslinė konferencija Speaking and Spoken Language in Japanese (Kalbėjimas ir šnekamoji japonų kalba), Azijos studijų centro patalpose, organizuota kartu su „European Discourses on Japan“, remiama Okuros atminimo fondo.